2016. gada konkursa uzvarētāji

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2017.gada 18.martā Līvānos par nacionālās balvas 500.00 EUR (pieci simti euro) un titula „2016.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Ogres novada biedrības  “Plaužezeram” projekts „BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS PIE PLAUŽU EZERA“.

Pamatojoties uz pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātiem:
I vietas diploms un naudas balvas 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro) vērtībā tika pasniegtas projekta:

 • DURVIS UZ ALSUNGU Alsungas novada iedzīvotāju grupai;
 • FOTOGRĀFIJU KOLEKCIJAS – IZSTĀDES „LĪVĀNU IZAUGSME UN ATTĪSTĪBA VĒSTURISKOS LAIKU LOKOS UN SALĪDZINOŠI MŪSDIENĀS“ IZVEIDE Līvānu novada iedzīvotāju grupai „Līvānu vēsturisko vietu pētnieki”;
 • BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS PIE PLAUŽU EZERA Ogres novada biedrībai  “Plaužezeram”;
 • ATPAZĪSIM KOKUS SKOLAS TERITORIJĀ Beverīnas novada Trikātas pamatskolas Ekoskolas padomei;
 • PŪČU TAKAS IZVEIDE KRUSTPILS NOVADA MEDŅOS Krustpils novada Variešu pagasta biedrībai „Ungurmuiža”.

II vietas diploms un naudas balvas 100.00 EUR (viens simts euro) vērtībā tika pasniegtas projekta:

 • KURMĪŠA OTTO MEISTARKLASES Skrundas novada biedrībai „Mini SD”;
  VECĀKU ATELPAI UN RADOŠAI ATTĪSTĪBAI „AUGSIM KOPĀ“ Krāslavas novada ģimenes atbalsts centram „Atvērtība”;
 • VĒSTURES LIECĪBAS PAR LĒDMANES DIEVNAMU Lielvārdes novada Lēdmanes Romas katoļu draudzei;
 • DAUDZDZĪVOKĻU NAMU PAGALMU LABIEKĀRTOŠANA Strenču novada Jērcēnu pagasta biedrībai „Esam Jērcēniem”;
 • DZIRKAĻU PILSAKLNA INFORMATĪVĀ STENDA UN NORĀŽU IZGATAVOŠANA UN ATJAUNOŠANA Krustpils novada Kūku pagasta biedrībai „Silta Sirds”.

III vietas diploms un naudas balvas 50.00 EUR (piecdesmit euro) vērtībā tika pasniegtas projekta:

 • KABILES SKOLAS PĀRZIŅA, ROBERTA FILHOLDA KAPU VIETAS SAKĀRTOŠANA Kuldīgas novada nereģistrētai iedzīvotāju grupai „Mēs – skolas un pagasta vēsturei“;
 • ES TOPU SAMĪĻOTS MAZLIET Līvānu novada iedzīvotāju grupai „con Amore”;
  BĒRNU UN VECĀKU AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMS MERGUPES KRASTĀ Mālpils novada iedzīvotāju grupai;
 • PAR AKTĪVU ATPŪTU ROZULĀ Pārgaujas novada iedzīvotāju grupai „Rozulas aktīvisti”;
 • MĒS ESAM ŠEIT! Tērvetes novada biedrībai „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”.