2017. gada konkursa uzvarētāji

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2018.g. 10.martā Ādažos par nacionālās balvas 500 EUR (pieci simti euro) un titula „2017.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Cēsu novada iedzīvotāju grupas projekts „Cēsu novada Viestura un Turaidas ielas apkaimē pagalma labiekārtošana“.

Pamatojoties uz pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātiem:
I vietas diploms un naudas balvas 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

 • “Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi”,  Vaiņodes novads;
 • “Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā”
  Krāslavas novads;
 • Cēsu novada Viestura un Turaidas ielas apkaimē pagalma labiekārtošana ;
 • “Dzīvo sapņu dārzs”, Ādažu novads;
 • “Audz vesels!”, Rundāles novads, Pilsrundāle.

II vietas diploms un naudas balvas 100 EUR (viens simts euro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

 • “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana”,
  Alsungas novads;
 • “Materiāltehniskās bāzes radīšana un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pagaidu uzturēšanās mītnē”, Līvānu novads;
 • Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana, Ogres novads;
 • “3 saujas kino”, Līgatnes novads;
 • “Misas tirgus laukuma labiekārtošana”, Vecumnieku novads.

III vietas diploms un naudas balvas 50 EUR (piecdesmit euro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

 • “Otra iespēja”,  Skrundas novads, Nīkrāce;
 • „Vacō sāta”, Riebiņu novada Rušonas pagasts;
 •  “Radām novadam”, Jaunpils novads;
 • “Trejdekšņu izgatavošana novada mākslas kolektīviem”, Pārgaujas novads;
 • “Pāces tiltiņa atjaunošana”, Bauskas novads.