2018. gada konkursa uzvarētāji

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2019.g. 16. martā Ogres novada Madlienas pagasta Kultūras namā par nacionālās balvas 500 (pieci simti eiro) un titula „2018.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Bauskas novada biedrības Bauskas sākumskolas padome projekts – Tūrisma ceļvedis „Izzini Bausku bērna acīm”.

Pamatojoties uz pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātiem:
I vietas diploms un naudas balvas 150 (viens simts piecdesmit eiro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

  • Bauskas novada biedrības „Bauskas sākumskolas padome” projektam Tūrisma ceļvedis „Izzini Bausku bērna acīm”;
  • Burtnieku novada biedrības „Valmiermuižas Jātnieku skola” projektam „Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās atpūtas vietas pilnveidošana Valmiermuižā”;
  • Krāslavas novada iedzīvotāju grupas „Krāsainie zīmuļi” projektam „Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi”;
  • Kuldīgas novada Turlavas pagasta Lipaiķu ev. lut. draudzes projektam „Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo”;
  • Ķeguma novada biedrības „Starptautiskais soroptimistu klubs „Vides objekta ĶEGUMS izveide un uzstādīšana Ķeguma parkā”.

II vietas diploms un naudas balvas 100 (viens simts eiro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

  • Aizputes novada sieviešu apvienības „INTEGRO” projektam
   „Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei”;
  • Riebiņu novada iedzīvotāju grupas „Lauksaimnieki” projektam
   Fotogrāmata „Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību”;
  • Smiltenes novada biedrības „Vidzemītes balsis” projektam
   „Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”;
  • Viesītes novada biedrības „Selonia velo” projektam
   „Publiskā velosipēdu remonta stacija”;
  • Ogres novada iedzīvotāju grupas „Savējie” projektam „Saules rats”.

III vietas diploms un naudas balvas 50 ( piecdesmit eiro) vērtībā tika pasniegtas projektiem:

  • Kuldīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāju grupas „Skolotājmājas iedzīvotāji” projektam „Kāpņu telpas kosmētiskais remonts Skolotājmājā”;
  • Biedrības „Līvānu novada Vieglatlētikas klubs” projektam
   „Sacensību Līvenhofas skrējiens organizēšana”;
  • Beverīnas novada Trikātas pamatskolas bērnudārza grupiņu
   vecāku un pedagogu iniciatīvas grupas projektam
   „Montesori materiālu iegāde un izgatavošana”;
  • Jēkabpils novada biedrības „Cirkuži” projektam
    „Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!”;
  • Ādažu novada iedzīvotāju grupas projektam „Šūpoles Alderu parkā”.