Kurzeme

 

Aizputes novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
7 6 3 000 1 498
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 „Linmeijers: latviskais triumfs” Biedrība “Linmeijers”, Aizpute, Aizputes novads Vilis Brūveris
2 „Kā interesanti pavadīt laiku bez informācijas tehnoloģijām” Biedrība „Pagasta bitītes” Agnija Lineja
3 „Mazie ņiprie sporto!” Biedrība „Danga” Egiija Tamsone
4 „Atcerēties. Pieminēt. Atgādināt” Invalīdu biedrība „Cerība” Gatis Priedols
5 „Dabas skola Kazdangā” Biedrība „ Kodols” Ilze Holštroma
6 „Ej dabā un lasi!” Cīravas pagasta attīstības biedrība Anita Tuleiko
Alsungas novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
6 4 1600 1580
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana” Iedzīvotāju grupa “Es un pasaule ap mani”/ Alsungas novads (Projekts realizēts Alsungas novads “Almāles” ciems) Alise Liberte
2 “Sakārtota sporta vide” Alsungas sportisti/Alsunga Sergejs Ahmaduļins
3 “Alsungas sportisti nes vārdu Latvijā un pasaulē” Alsungas sportistu grupa/ Alsunga Māris Bikse
4 “Angļu valodas apmācība ar tūrismu saistītiem Alsungas novada iedzīvotājiem un darbiniekiem” “Alsungas novada attīstības biedrība”/ Alsungas Daiga Kalniņa
Kuldīgas novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
70 42 24 000 2000
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Ķepas”, Kuldīgā Ineta Dambrovska
2 Laidu pagasta “Bitītes” pagalma apstādījumu un veselības takas izveide Iedzīvotāju grupa “Bitītes”, Laidu pagastā Teiksma Neilande
3 Bērniem droša vide Vārmes pirmskolas izglītības iestādes teritorijā – žoga izveidošana Iedzīvotāju grupa “Aktīvie vecāki”, Vārmes pagastā Līga Druvaskalna
4 “Saldenieki 4 dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa “Saldenieki” 4 mājas iedzīvotāju grupa, Kurmāles pagasts Evita Zeidaka
5 Drošam skanējumam Mēs Klosteres – Jamaiķu baznīcai un draudzei, Turlavas pagasts Juris Vītols
6 Jaunas ārdurvis Virkas ielā 25 Iedzīvotāju grupa “Virka”, Kuldīga Aija Stengrevica
7 Teritorijas labiekārtošana kapsētā Upes Osti – takas attīrīšana, akas atjaunošana un nojumes izveide kapu inventāram Iedzīvotāju grupa “Mākam un darām”, Rumbas pagasts Ieva Fokerota-Šīmane
8 Rendas baznīcas grīdas atjaunošana Rendas ev. lut. draudze Jēkabs Šalms
9 Naglu kapsētas žoga nomaiņa Iedzīvotāju grupa “Varam, tāpēc arī darām”, Gudenieku pagasts Marija Pūtele
10 Kumsteru kapsēta Iedzīvotāju grupa “Visi kopā”, Gudenieku pagasts Olita Ulmkalne
11 Bērnu rotaļu laukuma renovācija Annas ielā 7, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Annas 7”, Kuldīga Artūrs Taņicins
12 Ūšenieku tīrība Iedzīvotāju grupa “Brigāde X”, Padures pagasts Benita Padrevica
13 Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu restaurācija Kalna ielā 10, Kuldīgā Kalna ielas 10 iedzīvotāju un draugu grupa, Kuldīga Ilze Štromane
14 Mūsu nama vizītkarte Iedzīvotāju grupa “Dārza ielas čaklie rūķi”, Ēdole Aigars Zīle
15 Kalna iela 5, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Kalna iela 5”, Kuldīga Ausma Grīnberga
16 Daudzdzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas remonts Iedzīvotāju grupa “Dzīks Dzintara 12”, Kuldīga Juris Brēdiķis
17 Pēdas pie zemes Iedzīvotāju grupa “Fizruki”, Ēdoles pagasts Artūrs Liepiņš
18 Mēs, savai baznīcai Īvandes draudze
19 Par skaistāku Latviju! Iedzīvotāju grupā – Kaimiņi mājā “Avoti”, Pelču pagasts Edgars Lagzdiņš
20 Man dziesmiņa tālu skan Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis Sanita Pujāte
21 Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22 Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!”, Kuldīga Liene Ansone
22 Senais nams Ventspils ielā 4 Iedzīvotāju grupa “Nama iedzīvotāju grupa”, Kuldīga Kaspars Apinis
23 Piltenes ielas 16 pagalma labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Mēs par sētas labiekārtošanu”, Kuldīga Anda Andersone
24 Zaļās klases ierīkošana Turlavas pamatskolā Iedzīvotāju grupa “Mēs – savai skolai”, Turlava Aina Bulle
25 Skats no malas (Mālu iela 3) Iedzīvotāju grupa “Mēs varam!” Sanita Čīče
26 Volejbola laukums Valtaiķos Biedrība “Kopā cits citam”, Laidu pagasts Baiba Podniece
27 Izvirzītie mērķi jāsasniedz (māja “Spīdolas”) Iedzīvotāju grupa “Darīsim kopā”, Kuldīga Jana Krūmiņa
28 Pagalma labiekārtošana Piltenes ielā 18 Iedzīvotāju grupa “Piltenes ielas iedzīvotāji”, Kuldīga Ritvars Kazakovs
29 Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā Iedzīvotāju grupa “Sadraudzība”, Snēpele Ārija Brūdere
30 Sienu stiprinājuma apdare ar aizsargmateriālu Vārmes sporta hallē FK “Vārme” komandas dalībnieki, Vārme Ilze Druvaskalne
31 Kabile – vārti uz Kuldīgas novadu Iedzīvotāju grupa “Kabilei skaistākai būt” Anda Ķieģele
32 Mūsu mājai (Kaļķu iela 7) Iedzīvotāju grupa “Mūsu mājai”, Kuldīga Elza Maiga Brence
33 Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Kalna ielas 20 iedzīvotāji”, Kuldīga Dāvids Grāveris
34 Esam (Raiņa iela 8) Iedzīvotāju grupa “Esam”, Kuldīga Aija Stengrevica
35 Tautastērpu pilnveidošana Iedzīvotāju grupa “Mēs – Kabilei” Anda Ķieģele
36 Ārdurvju restaurācija 1905. gada ielā 14 Iedzīvotāju grupa “1905. gada iela 14”, Kuldīga Krista Jansone
37 Kuldīgas novada Rendas pagasta “Meķu” kapsētas žoga atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Savējiem”, Rendas pagasts Aija Usne
38 Smilšu rausis Iedzīvotāju grupa “Smilšu rausis”, Padures pagasts Indra Visocka
39 Skaista kāpņu telpa (Policijas iela 12) “Policijas ielas grupa”, Kuldīga Dāvis Līcītis
40 Sakopti pakāpieni Baznīcas iela 32, Kuldīga Iedzīvotāju grupa “Čaklās rokas”, Kuldīga Ludmila Zaharcova
41 Melnās kolkas labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Melnā kolka”, Kuldīga Ilmārs Beiers
42 Pludmales labiekārtošana pie Ventas Biedrība “Dabas spēka aģentūra” Endijs Bušmanis
Skrundas novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
5 5 2036 42
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 „Atpūtai un veselībai!” Interešu grupa / Raņķi, Skrundas novads Aija Zeme
2 „Pašiem prieks un arī citiem” Sporta ielas aktīvisti-domubiedru grupas/ Skrunda Ilva Kliemane
3 „Otra iespēja” Neformālās iedzīvotāju grupa / Nīkrāce, Skrundas novads Santa Knopkena
4 „Atpūtai, veselībai un sportam!” Biedrības „Mini SD”/ Skrunda Anda Vītola
5 „Ziedošā tirgus stega” Biedrības „Mini SD”/ Skrunda Anda Vītola
Ventspils novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
23 12 5763
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 Stilizētu tautas tērpu izstrāde suitu kulinārā mantojuma demonstrēšanai Biedrība “Maģie Suiti”/Jūrkalne Taiga Reķe
2 Bērnu rotaļu laukuma izveide Biedrība “Noras Nams”/Puze Mārtiņš Štrombergs
3 Objektu norāžu uzstādīšana Stiklu ciemā Biedrība “Annahite”/Puze Kristīne Šteinberga
4 Puzes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un digitalizācija Biedrība “Niedre”/Puze Sanita Rozenberga
5 Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Popes PII Zemenīte/Pope Ina Teibe
6 Grāmatas “Zlēku spoku stāsti” izdošana Zlēku bibliotēka/Zlēkas Pārsla Bože
7 Pagasta karoga masta uzstādīšana Ances pagasta pārvalde/Ance Aira Kajaka
8 Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Ances PII Vālodzīte/Ance Una Teibe
9 Vides objekta – pagasta ģērboņa uzstādīšana Vārves pagasta pārvalde/Vārve Gunita Ansone
10 Telpu remonts Sporta un kultūras centrs Zūras/Vārve Inga Berga
11 Baznīcas fasādes izgaismošana Popes evanģēliski luteriskā draudze/Pope Dace Vašuka
12 Sajūtu takas izveide Tārgales pamatskola/Tārgale Gunta Ameļina
Vaiņodes novada pašvaldība
Projektu konkursam Pašvaldības finansējums projektu konkursiem (EUR) Iedzīvotāju piesaistītais līdzfinansējums (EUR)
iesniegto / realizēto projektu skaits
9 4 2 000 250
Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
1 Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi Biedrība “Volzbahs”, Vaiņode Raimonds Bokums
2              Rotaļu laukuma ierīkošana Embūtes tūrisma centra pagalmā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs- Embūtei”. Embūtes pagasts Dina Ziemele
3 Sajūtu taka un Smilšu lampas Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Zīlītei 30”. Vaiņode Laura Gustiļina
4 Zvaigžņotā kino nakts Bakūzes muižā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Bakūzes muiža”. Embūtes pagasts Iveta Mame