Dagdas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Zeļļu kapsētas atjaunošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kapu “Zeļļi” apmeklētāji” / Dagdas pagasts Māris Bitte
Muižnieku kapu teritorijas labiekārtošana Šķaunes pagastā Dagdas novadā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji” / Muižnieki, Šķaunes pagasts Inga Puzanova
Kapličas atjaunošana Bricu kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Bricu kapu piederīgie” / Brici, Šķaunes pagasts Helēna Priediena
Mēs par sakoptu pagastu! Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Zaļie draugi” / Konstantinova Jadviga Utāne
Atpūta dvēselei – turpinājums Jauniešu biedrība “DEVA” / Andrupene Taisija Šangele
Mēs savai pilsētai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Skola – mūsu mājas” / Dagda Aigars Vigulis
Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā Biedrība “OrhidejasS” / Andzeļi Anna Sevastjanova
Teritorijas labiekārtošana Andzeļu ciemā pie Sv. Jāņa Kristītāja baznīcas Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Labie cilvēki” / Andzeļi Veronika Vērdiņa
Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 30 mājas lieveņu un iekšpagalma sakārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Alejas iela 30 iedzīvotāji” / Dagda Zinaīda Zdanovska
Ar mīlestību pret dabu! Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kastanis” / Skudriķi, Konstantinovas pagasts Solvita Stepiņa