Jaunpils novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
“Dzīļu mājas” kāpņu telpu logu nomaiņa Optimisti Raivo Altenburgs
Cep un vāri, ēd ar kāri Ūdensroze Agita Holšteina
Veselā miesā vesels gars Pensionāru biedrība “Jaunpils” Austra Sipeniece
Jauna skaņu iekārta Jaunpils baznīcai Jaunpils ev.lut draudze Jānis Ceriņš
Trenera sertifikāts Futbola klubs “Jaunpils” Sandris Grīnfogels
Mūsmājs -6 Tērces Gints Rubīns
Jaunpils glezno Latvijas simtgadei Upe 8 Dzidra Krastiņa
Ko sēsi, to pļausi Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība Dzidra Krastiņa
Jaunpils pils zīmola izveide Baltais lācis Ingars Liepiņš
Izzini latvisko dzīvesziņu Kamene Sandra Šteina
Radām novadam Radīts Jaunpils novadā Gunita Freimane
Ozolu kalniņa atjaunošana Vīgriezes Inta Krūmiņa
“Krastmaļu” mājas priekšpuses atjaunošana Krastmaļi Dzidra Krastiņa
Keramikas pulciņa telpas izveidošana Jaunpils Amatu mājā Dzīpars Velga Pavlovska
Strītbola nakts čempionāts “Jaunpils aicina!” Basketbola klubs “Jaunpils” Ģirts Pommers
Biedrības n/k “Jaunpils” materiāltehniskās bāzes uzlabošana Novusa klubs “Jaunpils” Ēriks Strautiņš