Ķeguma novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Brunči – košākā tautas tērpa sastāvdaļa biedrība “Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” Liāna Čodore
Ceļosim zinot biedrība “JADARA” Inta Pastare
Kultūra – mūsu mantojums biedrība “JADARA” Iveta Freimane
Tautas tērps – mūsu rota Sandra Pūpola Sandra Pūpola
Trīsstīgu base Ķeguma danču muzikantiem Dace Priedoliņa Dace Priedoliņa
Ar sirdi un dvēseli Birzgalē biedrība “JADARA” Rita Reinsone
SAC “Senliepas” veidot sakoptu vidi Ķeguma novada spilgtām personībām, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Ķeguma novada un Latvijas valsts veidošanā un izaugsmē Sabīne Gudeiķe Sabīne Gudeiķe
Sporta kreklu iegāde vindsērfinga sacensībām “Lindes balva 2017” biedrība “Lindes parka atbalstam” Aldis Zēmanis
Klasiskās dejas aprīkojuma iegāde dejotāju ķermeņa attīstībai, lokanībai un pašdisciplīnai biedrība “VPDK “Kadiķis”” Sandijs Brīze
Biedrības “GTK BIRZGALE” identitātes T-kreklu iegāde biedrība “GTK BIRZGALE” Nauris Mazjānis
Aizsargmaisi tautastērpiem Baiba Petrovska Baiba Petrovska
Bērnu rotaļu laukuma izveide Nākotnes ielā 15, Birzgales pagastā Zane Tarta Zane Tarta
Senioru datorzinību apgūšana un iemaņu pilnveidošana biedrība “Ķeguma novada pensionāru biedrība” Vija Balčune
Šūšanas kursi Ķeguma novada iedzīvotājiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde biedrība “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” Iluta Jansone
Sporta materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Uldis Ābelis Uldis Ābelis
Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas. Inventāra iegāde aušanas darbnīcai biedrība “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” Edīte Uršuļska
Tautisko plecu lakatu, vīru zābaku un rateņu iegāde Tomes folkloras kopai “Graudi” Lilita Šlomaka-Veckaktiņa Lilita Šlomaka-Veckaktiņa
Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Sanita Čodore Sanita Čodore
Lietišķā māksla manai ikdienai Vija Vollenberga Vija Vollenberga
Jedes kapsētas zvanu tornis Raitis Binde Raitis Binde
“SK Birzgale” komandas sporta formas Sandris Biķernieks Sandris Biķernieks
Bērnu rotaļu laukuma remonts biedrība “Tomes sieviešu klubs “Ābele”” Sarmīte Pugača