Kuldīgas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Ķepas”, Kuldīgā Ineta Dambrovska
Laidu pagasta “Bitītes” pagalma apstādījumu un veselības takas izveide Iedzīvotāju grupa “Bitītes”, Laidu pagastā Teiksma Neilande
Bērniem droša vide Vārmes pirmskolas izglītības iestādes teritorijā – žoga izveidošana Iedzīvotāju grupa “Aktīvie vecāki”, Vārmes pagastā Līga Druvaskalna
“Saldenieki 4 dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa “Saldenieki” 4 mājas iedzīvotāju grupa, Kurmāles pagasts Evita Zeidaka
Drošam skanējumam Mēs Klosteres – Jamaiķu baznīcai un draudzei, Turlavas pagasts Juris Vītols
Jaunas ārdurvis Virkas ielā 25 Iedzīvotāju grupa “Virka”, Kuldīga Aija Stengrevica
Teritorijas labiekārtošana kapsētā Upes Osti – takas attīrīšana, akas atjaunošana un nojumes izveide kapu inventāram Iedzīvotāju grupa “Mākam un darām”, Rumbas pagasts Ieva Fokerota-Šīmane
Rendas baznīcas grīdas atjaunošana Rendas ev. lut. draudze Jēkabs Šalms
Naglu kapsētas žoga nomaiņa Iedzīvotāju grupa “Varam, tāpēc arī darām”, Gudenieku pagasts Marija Pūtele
Kumsteru kapsēta Iedzīvotāju grupa “Visi kopā”, Gudenieku pagasts Olita Ulmkalne
Bērnu rotaļu laukuma renovācija Annas ielā 7, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Annas 7”, Kuldīga Artūrs Taņicins
Ūšenieku tīrība Iedzīvotāju grupa “Brigāde X”, Padures pagasts Benita Padrevica
Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu restaurācija Kalna ielā 10, Kuldīgā Kalna ielas 10 iedzīvotāju un draugu grupa, Kuldīga Ilze Štromane
Mūsu nama vizītkarte Iedzīvotāju grupa “Dārza ielas čaklie rūķi”, Ēdole Aigars Zīle
Kalna iela 5, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Kalna iela 5”, Kuldīga Ausma Grīnberga
Daudzdzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas remonts Iedzīvotāju grupa “Dzīks Dzintara 12”, Kuldīga Juris Brēdiķis
Pēdas pie zemes Iedzīvotāju grupa “Fizruki”, Ēdoles pagasts Artūrs Liepiņš
Mēs, savai baznīcai Īvandes draudze
Par skaistāku Latviju! Iedzīvotāju grupā – Kaimiņi mājā “Avoti”, Pelču pagasts Edgars Lagzdiņš
Man dziesmiņa tālu skan Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis Sanita Pujāte
Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22 Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!”, Kuldīga Liene Ansone
Senais nams Ventspils ielā 4 Iedzīvotāju grupa “Nama iedzīvotāju grupa”, Kuldīga Kaspars Apinis
Piltenes ielas 16 pagalma labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Mēs par sētas labiekārtošanu”, Kuldīga Anda Andersone
Zaļās klases ierīkošana Turlavas pamatskolā Iedzīvotāju grupa “Mēs – savai skolai”, Turlava Aina Bulle
Skats no malas (Mālu iela 3) Iedzīvotāju grupa “Mēs varam!” Sanita Čīče
Volejbola laukums Valtaiķos Biedrība “Kopā cits citam”, Laidu pagasts Baiba Podniece
Izvirzītie mērķi jāsasniedz (māja “Spīdolas”) Iedzīvotāju grupa “Darīsim kopā”, Kuldīga Jana Krūmiņa
Pagalma labiekārtošana Piltenes ielā 18 Iedzīvotāju grupa “Piltenes ielas iedzīvotāji”, Kuldīga Ritvars Kazakovs
Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā Iedzīvotāju grupa “Sadraudzība”, Snēpele Ārija Brūdere
Sienu stiprinājuma apdare ar aizsargmateriālu Vārmes sporta hallē FK “Vārme” komandas dalībnieki, Vārme Ilze Druvaskalne
Kabile – vārti uz Kuldīgas novadu Iedzīvotāju grupa “Kabilei skaistākai būt” Anda Ķieģele
Mūsu mājai (Kaļķu iela 7) Iedzīvotāju grupa “Mūsu mājai”, Kuldīga Elza Maiga Brence
Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Kalna ielas 20 iedzīvotāji”, Kuldīga Dāvids Grāveris
Esam (Raiņa iela 8) Iedzīvotāju grupa “Esam”, Kuldīga Aija Stengrevica
Tautastērpu pilnveidošana Iedzīvotāju grupa “Mēs – Kabilei” Anda Ķieģele
Ārdurvju restaurācija 1905. gada ielā 14 Iedzīvotāju grupa “1905. gada iela 14”, Kuldīga Krista Jansone
Kuldīgas novada Rendas pagasta “Meķu” kapsētas žoga atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Savējiem”, Rendas pagasts Aija Usne
Smilšu rausis Iedzīvotāju grupa “Smilšu rausis”, Padures pagasts Indra Visocka
Skaista kāpņu telpa (Policijas iela 12) “Policijas ielas grupa”, Kuldīga Dāvis Līcītis
Sakopti pakāpieni Baznīcas iela 32, Kuldīga Iedzīvotāju grupa “Čaklās rokas”, Kuldīga Ludmila Zaharcova
Melnās kolkas labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Melnā kolka”, Kuldīga Ilmārs Beiers
Pludmales labiekārtošana pie Ventas Biedrība “Dabas spēka aģentūra” Endijs Bušmanis