Raunas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
“Auļukalna muižas parka publiskā taka” Auļukalna kultūrainavas darba grupa, Drustu pagasts Inita Šalkovska
“Mototrases atdzimšana Drustos – 2.turpinājums” Sporta klubs EJ, Drustu pagasts Egons Kļaviņš
“Ēkas fasādes siltināšana” Parka iela 6, Raunas pagasts Armands Koliņš