Tērvetes novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
„Aktīvs sportists liels un mazs” Biedrība „Labrenči”
„Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai” Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”
„Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana” Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes”
“Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos” Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni”