Ventspils novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Stilizētu tautas tērpu izstrāde suitu kulinārā mantojuma demonstrēšanai Biedrība “Maģie Suiti”/Jūrkalne Taiga Reķe
Bērnu rotaļu laukuma izveide Biedrība “Noras Nams”/Puze Mārtiņš Štrombergs
Objektu norāžu uzstādīšana Stiklu ciemā Biedrība “Annahite”/Puze Kristīne Šteinberga
Puzes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un digitalizācija Biedrība “Niedre”/Puze Sanita Rozenberga
Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Popes PII Zemenīte/Pope Ina Teibe
Grāmatas “Zlēku spoku stāsti” izdošana Zlēku bibliotēka/Zlēkas Pārsla Bože
Pagasta karoga masta uzstādīšana Ances pagasta pārvalde/Ance Aira Kajaka
Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Ances PII Vālodzīte/Ance Una Teibe
Vides objekta – pagasta ģērboņa uzstādīšana Vārves pagasta pārvalde/Vārve Gunita Ansone
Telpu remonts Sporta un kultūras centrs Zūras/Vārve Inga Berga
Baznīcas fasādes izgaismošana Popes evanģēliski luteriskā draudze/Pope Dace Vašuka
Sajūtu takas izveide Tārgales pamatskola/Tārgale Gunta Ameļina