2020. gada konkursa uzvarētāji

Pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija“ 2020.g. konkursos piedalījās 404 projekti no 36 novadiem un 2 republikas pilsētām. Projektu kopējais finansējums 557 055 eiro.

Pamatojoties uz žūrijas komisijas lēmumu 2021.g. 19. martā (vērtē attālināti) par nacionālās balvas 1000 un titula „2020.gada labākais projekts” ieguvēju atzīts Ķeguma novada Soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums” projekts – Velo laukuma izveide bērniem.

Kurzemes plānošanas reģiona uzvarētāji:
1. vieta – Kuldīgas novada Biedrības “Mākslas un tehnoloģiju centrs“ projektam “Kuldīgas mākslas festivāls”;
2. vieta – Kuldīgas novada NIG „Inženieri“ projektam “Ideālais gala mērķis 2”;
3. vieta – Ventspils novada Nodibinājuma “Zlēku attīstības fonds” projektam “Karātavu kalna labiekārtošana”;
Veicināšanas balvas:
  • Aizputes novada Biedrības “Kodols” projektam – Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties!
  • Vaiņodes novada Vaiņodes baptistu draudzes projektam – Svētdienas skolas vietas labiekārtošana, uzstādot terasi;
  • Skrundas novada Nīkrāces pagasta neformālās iedzīvotāju grupas projektam – Pastaigu un atpūtas parks “Labirints”.
Latgales plānošanas reģiona uzvarētāji:
1. vieta – Riebiņu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas ”Kaimiņi” projektam “Priecājies un spēlējies kopā ar draugu”;
2. vieta – Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Savam novadam” projektam “Pieskāriens”;
3. vieta – Krāslavas novada NIG “Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji” projektam “Indras Romas katoļu baznīcas centrālās ieejas kāpņu renovācija”;
Veicināšanas balvas:
  • Aglonas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas ”Jaunaglonieši” projektam – Jaunaglonas pagalmiņš;
  • Līvānu novada biedrības “Baltā māja” projektam – Kopā varam;
  • Krāslavas novada iedzīvotāju grupas “Radošie Krāslavai”, projektam – Atpūtas vietas labiekārtošana Daugavas krastā Kaplavas ielā, Krāslavā.
Rīgas plānošanas reģiona uzvarētāji:
1. vieta – Ķeguma novada Soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums” projektam
“Velo laukuma izveide bērniem”;
2. vieta – Ādažu novada privātās vidusskolas Ādažu Brīvā Valdorfa skola projektam “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca”;
3. vieta – Ādažu novada NIG „Kadagas bērnu vecāki“ projektam “Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”;
Veicināšanas balvas:
  • Jaunpils novada biedrības “Jaunpils reģionālās attīstības centrs Rats” projektam – Dzimtu stāsti laukos;
  • Ogres novada iedzīvotāju grupas “Par estētisku vidi” projektam –
   Londonas vēsmas senajā pilī;
  • Lielvārdes novada par Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja Etnogrāfijas kolekcijas katalogu Lielvārdes tautastērps Lielvārdes muzejā.
Vidzemes plānošanas reģiona uzvarētāji:
1. vieta – Raunas novada Raunas NIG projektam “Klinšu atseguma apgaismošana Raunas upes krastā”;
2. vieta – Smiltenes novada Bilskas pagasta biedrības “Vilkmuiža 2011” projektam “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”;
3. vieta – Beverīnas novada Kooperatīva Pūpoli NIG projektam “Rotaļu laukumiņa izveidošana dārzkopības kooperatīvā “Pūpoli””;
Veicināšanas balvas:
  • Strenču novada NIG “Strenču slimnīcas kultūrvēsturisko vērtību glabātāji”, projektam –Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca – novada kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisma piesaistes objekts;
  • Kocēnu novada Iniciatīvas grupas “Savam novadam”, projektam – Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes;
  • Burtnieku novada Ēveles ciema divu daudzdzīvokļu māju biedrību “Zilgmes” un “Ozolgatves”, projektam – Atpūtas un rotaļu zonas labiekārtošana.
Zemgales plānošanas reģiona uzvarētāji:
1. vieta – Vecumnieku novada Biedrības “7 maņas” projektam “Aktivitāšu celiņa izveide bērniem “Taciņa priekam””;
2. vieta – Jēkabpils novada Biedrības “Sēļu pūrs” projektam “Padzeries no stāstu krūzes!”;
3. vieta – Vecumnieku novada NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projektam “Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas labiekārtošana;
Veicināšanas balvas:
  • Jelgavas pilsētas Biedrības “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” projektam – 35 “Cepumi” un citi brīnumi;
  • Jelgavas novada Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Ziedoņa ielas kaimiņi” projektam – Atpūtas un ugunskura vietas izveide pie Svētes upes krasta;
  • Krustpils novada Biedrības “InSpe” projektam – Inovāciju veicināšana Krustpils novadā.