Apbalvoti labākie Latvijas iedzīvotāju īstenotie 2019.gada projekti

7. martā Bauskas novadā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) 2019. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kuri rakstījuši un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus savas dzīves vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātīgo darbu.

SDL noslēguma pasākumā katra reģiona (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Pierīgas) labāko projektu īstenotāji prezentēja savu veikumu, cīnoties par 1., 2 un 3. vietu savā reģionā, kā arī par nacionālo balvu.

Iegūtās vietas reģionos noteica pasākuma dalībnieku balsojums, savukārt nacionālā žūrija starp piecu reģionu 1. vietas guvušajiem projektiem lēma par vienu Latvijā labāko projektu.

3. vietas ieguvēji saņēma 100 euro naudas balvu, 2.vietas – 250 euro, bet 1.vietas – 500 euro, savukārt galvenā balva Latvijā labākajam projektam bija 1000 euro apmērā. Tika pasniegtas arī veicināšanas balvas (50 euro) un speciālā balva (dāvanu karte foto kursu apmeklēšanai) par labāko projekta ieviešanas laikā tapušo fotoattēlu.

Kurzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieguva Īvandes mednieku klubs no Kuldīgas novada par projektu “Atvelc elpu mežā” (atpūtas vietas ierīkošana), 2. vietu Kuldīgas novada Snēpeles baznīcas draudze un grupa “Sadraudzība” par projektu “Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā(balkona izbūve), bet 3. vietu Skrundas novada Rudbāržu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzepar projektu “Informatīvais stends pie Rudbāržu baznīcas (vēsturiskās informācijas apkopošana, stenda izgatavošana).

Latgales plānošanas reģionā 1. vieta Krāslavas novada „Laimes muzeja atbalstītāju grupai” par projektu “Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā (dabas takas ierīkošana, dārza mēbeļu izgatavošana), 2. vieta Līvānu novada jauniešu domes projektam “Spuldze” (plašai auditorijai noorganizēts sarunu pasākums ar Latvijā pazīstamām personībām), bet 3. vieta Riebiņu novada iniciatīvas grupai Anitas Betleres vadībā par projektu “Lasāmās un krāsojamās grāmatas Neparastie mājinieki izdošana (grāmata, kas palīdz mazajiem apgūt uzvedības normas).

1. vieta Pierīgā – Ādažu novada iedzīvotāju grupas „Skaistuma Dizaina DarbnīcaprojektamGeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS (īpašas formas siltumnīca, kuras ierīkošanā piedalījās arī Ādažu brīvās Valdorfa skolas skolēni), 2. vieta Latvijas Neredzīgo biedrības projektam “Jūrmala neredzīgo acīm jeb citāda Jūrmala (fotoattēlu uzņemšana, paļaujoties tikai uz dzirdi, ožu un tausti, mājamatniecības un ēdiena pagatavošanas nodarbības, interaktīvās sienas izgatavošana), savukārt 3. vieta Ogres novada iedzīvotāju grupai „Kopā mēs varam” par projektu “Esi sveicināts Mazozolos!(labiekārtota vieta Mazozolu pagastā līdzās autoceļam Rīga – Ērgļi) .

Vidzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieguva Beverīnas novada Trikātas pamatskolas iedzīvotāju grupa  „Vecāki un pedagogi bērniem” ar projektu “Sajūtu attīstības objekti (izveidotas divas sajūtu takas un uzbūvēta smilšu kaste), 2. vietu Alūksnes novada biedrība „Interešu centrs JAUNANNA”par projektu “Jaunannas Zaķusalas piedāvājuma attīstīšana un pastaigu takas Bebru valstībā atjaunošana (izgatavotas virvju šūpoles, sakopta pastaigu takas teritorija), bet 3. vietu Pārgaujas novada iedzīvotāju grupa Rozbeķu aktīvisti” par projektu “Šūpoļu atjaunošana Pārgaujas novada Rozulas tautas nama teritorijā”.

Zemgales plānošanas reģionā 1. vieta Jēkabpils novada iedzīvotāju grupai “Dzirnavu draugi” par projektu “Zasas dzirnavu vēsturiskā ekspozīcija (veco dzirnavu mehānisma daļēja atjaunošana un brīvdabas mākslas galerijas izveide), 2. vieta Jēkabpils novada biedrībai „Akācija plus” par projektu “Leimaņu vēstures eksponātu izstādīšana un seno amatu prasmju atdzimšana(izremontētas un labiekārtotas trīs telpas amatu mājā “Rūķīši”, izveidota vēstures ekspozīcija), 3. vieta Pļaviņu novada biedrībai “Pļaviņu pļāvēji” par projektu Darbojamies kopā Pļaviņu novada nākotnei (noorganizētas sacensības pļaušanā ar izkapti, sēņošanas čempionāti, sacensības salātu gatavošanā un citas aktivitātes).

Saskaņā ar tradīciju starp pieciem 1. vietu ieguvušajiem projektiem nacionālā žūrija pasākuma noslēgumā lemj par vienu, labāko Latvijā. Par 2019. gada labāko iedzīvotāju iniciatīvu projektu atzīts Krāslavas novada „Laimes muzeja atbalstītāju grupasprojekts Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā.

Apvienība “Sabiedrība ar dvēseli Latvija” izsaka pateicību Bauskas novada domei un Īslīces pagasta pārvaldei, fondam Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (Nīderlande) un Fotogrāfijas izglītības centram FOTOTELPA par atbalstu apvienības rīkotajam pasākumam.

“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” ir Latvijas pašvaldību apvienība, kas darbojas pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savu ikgadējo budžetu ietvaros piešķir līdzekļus iedzīvotāju  iniciatīvu jeb “mazo projektu” īstenošanai. Šo iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM).  No 2006. līdz 2014. gadam KNHM organizēja “Sabiedrība ar dvēseli” programmu Latvijā, bet pēc fonda aiziešanas no Latvijas to turpina pašvaldības.

Foto: Beverīnas novada Trikātas pamatskolas iedzīvotāju grupas „Vecāki un pedagogi bērniem” projekta „Sajūtu attīstības objekti” prezentācija (autors: Gundars Kaminskis)

Indra Upeniece,SDL Latgales reģiona koordinatore