Latvijas “Sabiedrība ar dvēseli” šogad pulcēsies Bauskas novadā

Šī gada 7. martā plkst. 11.00 Bauskas novada Īslīces pagasta Kultūras namā notiks pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) 2019. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tiks sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kuri rakstījuši un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus savas dzīves vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātīgo darbu.

SDL noslēguma pasākumā katra reģiona (Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Pierīgas) labāko projektu īstenotāji prezentēs savu veikumu, cīnoties par 1., 2 un 3. vietu savā reģionā, kā arī par nacionālo balvu.

Iegūtās vietas reģionos tiek noteiktas balsojuma rezultātā, kurā var piedalīties katrs pasākuma dalībnieks. Pasākuma noslēgumā nacionālā žūrija starp piecu reģionu 1. vietas guvušajiem projektiem lemj par vienu Latvijā labāko projektu – nacionālās balvas ieguvēju. Balvu fonds katrā reģionā 3.vietai 100 EUR, 2.vietai 250 EUR, 1.vietai 500 EUR, savukārt nacionālās balvas ieguvējs saņems naudas balvu 1000 EUR apmērā. Tiks pasniegtas arī veicināšanas balvas.

Katru gadu SDL izdod žurnālu, kurā apkopota informācija par labākajiem pašvaldību atbalstītajiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem. Arī šogad žurnālus saņems katrs noslēguma pasākuma dalībnieks un katra pašvaldība, kas ir SDL biedrs.

“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” ir Latvijas pašvaldību apvienība, kas darbojas pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savu ikgadējo budžetu ietvaros piešķir līdzekļus iedzīvotāju  iniciatīvu jeb “mazo projektu” īstenošanai. Šo iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes fonds “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM).  No 2006. līdz 2014. gadam KNHM organizēja “Sabiedrība ar dvēseli” programmu Latvijā, bet pēc fonda aiziešanas no Latvijas to turpina pašvaldības.

 

Indra Upeniece,
SDL Latgales reģiona koordinatore

Aglonas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Seno prasmju mūsdienīgums Aglonas novada biedrība “Neaizmirstules”” Inta Reča
Pasākuma “Ar veļiku pa Aglyunu” norises nodrošinājums Iniciatīvas grupa “Velomīļi” Ingūna Barkeviča
Ceļa posms no ceļa Aglona-Višķi V762 1.65km līdz ciematam Meža Daukšti infrastruktūras uzlabošana Iniciatīvas grupa” Labi visiem’’ Arnis Smane
Kultūras pasākuma veicināšana un uzlabošana Iniciatīvas grupa ,,Mēs Grāveriem” Ivita Platonova

Dagdas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Zeļļu kapsētas atjaunošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kapu “Zeļļi” apmeklētāji” / Dagdas pagasts Māris Bitte
Muižnieku kapu teritorijas labiekārtošana Šķaunes pagastā Dagdas novadā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāji” / Muižnieki, Šķaunes pagasts Inga Puzanova
Kapličas atjaunošana Bricu kapos Šķaunes pagastā Dagdas novadā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Bricu kapu piederīgie” / Brici, Šķaunes pagasts Helēna Priediena
Mēs par sakoptu pagastu! Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Zaļie draugi” / Konstantinova Jadviga Utāne
Atpūta dvēselei – turpinājums Jauniešu biedrība “DEVA” / Andrupene Taisija Šangele
Mēs savai pilsētai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Skola – mūsu mājas” / Dagda Aigars Vigulis
Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Andzeļu ciemā Biedrība “OrhidejasS” / Andzeļi Anna Sevastjanova
Teritorijas labiekārtošana Andzeļu ciemā pie Sv. Jāņa Kristītāja baznīcas Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Labie cilvēki” / Andzeļi Veronika Vērdiņa
Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 30 mājas lieveņu un iekšpagalma sakārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Alejas iela 30 iedzīvotāji” / Dagda Zinaīda Zdanovska
Ar mīlestību pret dabu! Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Kastanis” / Skudriķi, Konstantinovas pagasts Solvita Stepiņa

Krāslavas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Izvaltas kapu teritorijas labiekārtošana Biedrība “Esi ar mums”/ Izvalta Irēna Delvere
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Lakstīgalu ielā 2, Krāslavā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Lakstīgalas”/ Krāslava Agita Ļebedkova
Vecticībnieku baznīcas saimniecības ēkas ārējo sienu apdare Krāslavas vecticībnieku draudze/ Krāslava Vitālijs Ivanovs
Ciemata centrā lauksaimniecībā neizmantotā teritorija, kurā vēlamies izveidot augļu dārzu. PRUNUS Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “4+1”/ Skaista Karīna Rukmane
Ziedošā Piedruja,Turpinājums-4 Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Daugavieši”/ Piedruja Zita Lukša
Krāslavas novada Indras audējas darina tautastērpus Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Indras aušanas darbnīcas audējas”/ Indra Ērika Zarovska
Indras Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana. II posms Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji”/ Indra Valentīna Bārtule
Kultūrvēsturiskā mantojuma liecību saglabāšana vecajos Krāslavas kapos Biedrība “Kruoslovys amatnīku bruoliste”/ Krāslava Inta Lipšāne
Futbola kluba “Krāslava” sportistu ģērbtuves/trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””/ Krāslava Vadims Atamaņukovs
Ar mīlestību KRĀSLAVAI! Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Vecāku klubs “Varavīksne””/ Krāslava Tatjana Kozačuka
Atpūtas vietas ierīkošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Nevienaldzīgie “Motor SPA” apmeklētāji/ Krāslava Svetlana Pitrāne
“Jauniešu istabas” izveide Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Rubika kubs”/ Krāslava Žaneta Moiseja
PII “Pienenīte” laukumu labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “PII “Pienenīte””/ Krāslava Sarmīte Subatoviča
Atpūtas parka izveide – bērnu rotaļu laukums Dārza ielā 1, Izvaltā Biedrība “Attīstībai”/ Izvalta Inga Leikuma
Mūsu mazās rociņas draugu saujā savas dzimtās puses labā Jauniešu biedrība “Robežnieku kodols”/ Robežnieki Maija Šemele
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines parkā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Parka ielas, Jaunsudrabiņa ielas iedzīvotāji”/ Krāslava Inese Jurčenoka
Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines parkā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Dārza ielas, Klusās ielas iedzīvotāji”/ Krāslava Inese Jurčenoka
Bērnu rotaļu un aktīvās zonas uzlabošana Latgales ielas 1.nama pagalmā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Latgales ielas 1. nama iedzīvotāji”/ Krāslava Gunta Ahromkina
Mājas Baznīcas ielā 19, pagalma labiekārtošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs kopā”/ Krāslava Valentīna Tračuma
Krāslavas BSRC “Mūsmājas”rotaļu laukuma atjaunošana Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Krāslavas BSRC “Mūsmājas” jaunieši un darbinieki”/ Krāslava Jevgēnijs Suharevskis
Ceļu satiksmes mācību laukums/ poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā Biedrība „Pīlādzītis klubs”/ Krāslava Jeļena Vorošilova

Līvānu novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Es topu samīļots mazliet iniciatīvas grupa “Con Amore”, Līvānu pilsēta Rita Semeiko
Brīvprātīgo darbības vadība un nodrošinājums starptautiskajā Latgales novadu senioru XVI dziesmu un deju festivālā biedrība “Līvānu novada pnsionāri”, Līvānu pilsēta Skaidrīte Šķimele
Zied ievas Jersikā iniciatīvas grupa “Jersika”, Jersikas pagasts Maija Kleščevska
Krāsns apkures atjaunošana un betona grīdas krāsošana biedrības mednieku klubs “Sabulis” mītnē biedrība “Mednieku klubs “Sabulis””, Rožupes pagasts Stanislavs Matuļs
Materiāltehniskās bāzes radīšana ielas kaķu sterilizēšanas pasākumiem un piemērotu apstākļu radīšana kaķu pagaidu uzturēšanās mītnē audzinošajam darbam ar bērniem biedrība “Ingato”, Līvānu pilsēta Inita Klindžāne
Jersikas pagasta Škaparu kapsētas atkritumu apsaimniekošana un žoga renovācija iniciatīvas grupa “Tuvinieku piemiņai”, Jersikas pagasts Aina Usāre
Rudzātu kapsētas žoga nomaiņa biedrība “Baznīca – mūsu ciema dvēsele”, Rudzātu pagasts Ruta Klibiķe
Godinot senču piemiņu iniciatīvas grupa “Aktīvisti”, Rožupes pagasts Leons Vaivods
Līvānu novada sporta vēstures ekspozīcijas izveide biedrība “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”, Līvānu pilsēta Andrejs Bondarevs
Mēs savai Tēvzemei – Rudzātu pagasta dzimtas Latvijas 100 gados iniciatīvas grupa “Rudzētnīki”, Rudzātu pagasts Silvija Kalvīte
Jersikas pagasta vēstures materiālu apkopošana, restaurācija un uzstādīšana izstādē iniciatīvas grupa “Novadpētniecība”, Jersikas pagasts Vera Pabērze
Znotiņu baznīcas iekštelpu remonts iniciatīvas grupa “Gaismas stars”, Sutru pagasts Paulīna Zariņa
Vecticībnieku baznīcas ikonostasa rekonstrukcija biedrība “Pomorje”, Līvānu pilsēta Ašots Mamikonjans
Svētdienas skolas telpas iekārtošana Līvānu evanģēliski luteriskā draudze, Līvānu pilsēta Lelde Znotiņa
Orientēšanās 2017 iniciatīvas grupa “Kompass”, Turku pagasts Gundega Jurāne
Volejbols rullē biedrība “Volejbola klubs”, Līvānu pilsēta Vita Školina
Nacionālo partizānu piemiņas plāksnes uzstādīšana un vietas labiekārtošana iniciatīvas grupa “Tēvzemes godam”, Rožupes pagasts Andris Neicenieks
Kalnapurva krucifiksa atjaunošana iniciatīvas grupa “Kalnapurvs”, Turku pagasts Varis Peisenieks
Atbalsts mūsdienu mākslas galerijas festivālam 2017 biedrība “Galerija”, Līvānu pilsēta Lāsma Vindule

Riebiņu novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
“Lomu vecticībnieki – savam lūgšanu namam!” IG “Lomu vecticībnieki” Zoja Bokača
“Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un labiekārtošana Stabulnieku pagasta centrā Sorokina ielā 14.” Biedrība “Atspulgs L” Skaidrīte Grigale
“Veco lauku māju stāsti” IG “Vacō sāta” Inta Selicka
’’Drīz es gāju ,drīz darīju, Drīz es otru aicināju….’’ IG “Kaimiņi” Ieva Brūdere
“Latvijas skaistums sākas mūsu pagalmā” IG “Riebiņu ciema Dārzu ielas iedzīvotāji” Artūrs Meluškāns
“Žoga ierīkošana Silajāņu kapos” Nereģistrēta iniciatīvu grupa Ināra Sparāne
“Spēlējies ar prieku un iegūsti draugus!” IG “Kopā jautrāk” Vita Balode
„Sīļukalna pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana” Biedrība “Saulrozītes” Pēteris Stankevičs
“Lai Top Droša „saliņa” bērniem Bašķos!” Biedrība “Jaunie spārni” Inese Šuksta
“Teritorijas sakopšana un labiekārtošana Stabulnieku pagasta Jaunā iela 5.” IG “Aktīvisti” Inta Broka

Vaiņodes novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi Biedrība “Volzbahs”, Vaiņode Raimonds Bokums
             Rotaļu laukuma ierīkošana Embūtes tūrisma centra pagalmā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Mēs- Embūtei”. Embūtes pagasts Dina Ziemele
Sajūtu taka un Smilšu lampas Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Zīlītei 30”. Vaiņode Laura Gustiļina
Zvaigžņotā kino nakts Bakūzes muižā Nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Bakūzes muiža”. Embūtes pagasts Iveta Mame

Ventspils novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Stilizētu tautas tērpu izstrāde suitu kulinārā mantojuma demonstrēšanai Biedrība “Maģie Suiti”/Jūrkalne Taiga Reķe
Bērnu rotaļu laukuma izveide Biedrība “Noras Nams”/Puze Mārtiņš Štrombergs
Objektu norāžu uzstādīšana Stiklu ciemā Biedrība “Annahite”/Puze Kristīne Šteinberga
Puzes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un digitalizācija Biedrība “Niedre”/Puze Sanita Rozenberga
Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Popes PII Zemenīte/Pope Ina Teibe
Grāmatas “Zlēku spoku stāsti” izdošana Zlēku bibliotēka/Zlēkas Pārsla Bože
Pagasta karoga masta uzstādīšana Ances pagasta pārvalde/Ance Aira Kajaka
Attīstošo rotaļu elementu uzstādīšana Ances PII Vālodzīte/Ance Una Teibe
Vides objekta – pagasta ģērboņa uzstādīšana Vārves pagasta pārvalde/Vārve Gunita Ansone
Telpu remonts Sporta un kultūras centrs Zūras/Vārve Inga Berga
Baznīcas fasādes izgaismošana Popes evanģēliski luteriskā draudze/Pope Dace Vašuka
Sajūtu takas izveide Tārgales pamatskola/Tārgale Gunta Ameļina

Skrundas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
„Atpūtai un veselībai!” Interešu grupa / Raņķi, Skrundas novads Aija Zeme
„Pašiem prieks un arī citiem” Sporta ielas aktīvisti-domubiedru grupas/ Skrunda Ilva Kliemane
„Otra iespēja” Neformāla iedzīvotāju grupa / Nīkrāce, Skrundas novads Santa Knopkena
„Atpūtai, veselībai un sportam!” Biedrības „Mini SD”/ Skrunda Anda Vītola
„Ziedošā tirgus stega” Biedrības „Mini SD”/ Skrunda Anda Vītola

Kuldīgas novads

Projekts Iesniedzējs/vieta Projekta vadītājs
Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Ķepas”, Kuldīgā Ineta Dambrovska
Laidu pagasta “Bitītes” pagalma apstādījumu un veselības takas izveide Iedzīvotāju grupa “Bitītes”, Laidu pagastā Teiksma Neilande
Bērniem droša vide Vārmes pirmskolas izglītības iestādes teritorijā – žoga izveidošana Iedzīvotāju grupa “Aktīvie vecāki”, Vārmes pagastā Līga Druvaskalna
“Saldenieki 4 dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa “Saldenieki” 4 mājas iedzīvotāju grupa, Kurmāles pagasts Evita Zeidaka
Drošam skanējumam Mēs Klosteres – Jamaiķu baznīcai un draudzei, Turlavas pagasts Juris Vītols
Jaunas ārdurvis Virkas ielā 25 Iedzīvotāju grupa “Virka”, Kuldīga Aija Stengrevica
Teritorijas labiekārtošana kapsētā Upes Osti – takas attīrīšana, akas atjaunošana un nojumes izveide kapu inventāram Iedzīvotāju grupa “Mākam un darām”, Rumbas pagasts Ieva Fokerota-Šīmane
Rendas baznīcas grīdas atjaunošana Rendas ev. lut. draudze Jēkabs Šalms
Naglu kapsētas žoga nomaiņa Iedzīvotāju grupa “Varam, tāpēc arī darām”, Gudenieku pagasts Marija Pūtele
Kumsteru kapsēta Iedzīvotāju grupa “Visi kopā”, Gudenieku pagasts Olita Ulmkalne
Bērnu rotaļu laukuma renovācija Annas ielā 7, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Annas 7”, Kuldīga Artūrs Taņicins
Ūšenieku tīrība Iedzīvotāju grupa “Brigāde X”, Padures pagasts Benita Padrevica
Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu restaurācija Kalna ielā 10, Kuldīgā Kalna ielas 10 iedzīvotāju un draugu grupa, Kuldīga Ilze Štromane
Mūsu nama vizītkarte Iedzīvotāju grupa “Dārza ielas čaklie rūķi”, Ēdole Aigars Zīle
Kalna iela 5, Kuldīgā Iedzīvotāju grupa “Kalna iela 5”, Kuldīga Ausma Grīnberga
Daudzdzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas remonts Iedzīvotāju grupa “Dzīks Dzintara 12”, Kuldīga Juris Brēdiķis
Pēdas pie zemes Iedzīvotāju grupa “Fizruki”, Ēdoles pagasts Artūrs Liepiņš
Mēs, savai baznīcai Īvandes draudze
Par skaistāku Latviju! Iedzīvotāju grupā – Kaimiņi mājā “Avoti”, Pelču pagasts Edgars Lagzdiņš
Man dziesmiņa tālu skan Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis Sanita Pujāte
Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22 Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!”, Kuldīga Liene Ansone
Senais nams Ventspils ielā 4 Iedzīvotāju grupa “Nama iedzīvotāju grupa”, Kuldīga Kaspars Apinis
Piltenes ielas 16 pagalma labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Mēs par sētas labiekārtošanu”, Kuldīga Anda Andersone
Zaļās klases ierīkošana Turlavas pamatskolā Iedzīvotāju grupa “Mēs – savai skolai”, Turlava Aina Bulle
Skats no malas (Mālu iela 3) Iedzīvotāju grupa “Mēs varam!” Sanita Čīče
Volejbola laukums Valtaiķos Biedrība “Kopā cits citam”, Laidu pagasts Baiba Podniece
Izvirzītie mērķi jāsasniedz (māja “Spīdolas”) Iedzīvotāju grupa “Darīsim kopā”, Kuldīga Jana Krūmiņa
Pagalma labiekārtošana Piltenes ielā 18 Iedzīvotāju grupa “Piltenes ielas iedzīvotāji”, Kuldīga Ritvars Kazakovs
Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā Iedzīvotāju grupa “Sadraudzība”, Snēpele Ārija Brūdere
Sienu stiprinājuma apdare ar aizsargmateriālu Vārmes sporta hallē FK “Vārme” komandas dalībnieki, Vārme Ilze Druvaskalne
Kabile – vārti uz Kuldīgas novadu Iedzīvotāju grupa “Kabilei skaistākai būt” Anda Ķieģele
Mūsu mājai (Kaļķu iela 7) Iedzīvotāju grupa “Mūsu mājai”, Kuldīga Elza Maiga Brence
Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Kalna ielas 20 iedzīvotāji”, Kuldīga Dāvids Grāveris
Esam (Raiņa iela 8) Iedzīvotāju grupa “Esam”, Kuldīga Aija Stengrevica
Tautastērpu pilnveidošana Iedzīvotāju grupa “Mēs – Kabilei” Anda Ķieģele
Ārdurvju restaurācija 1905. gada ielā 14 Iedzīvotāju grupa “1905. gada iela 14”, Kuldīga Krista Jansone
Kuldīgas novada Rendas pagasta “Meķu” kapsētas žoga atjaunošana Iedzīvotāju grupa “Savējiem”, Rendas pagasts Aija Usne
Smilšu rausis Iedzīvotāju grupa “Smilšu rausis”, Padures pagasts Indra Visocka
Skaista kāpņu telpa (Policijas iela 12) “Policijas ielas grupa”, Kuldīga Dāvis Līcītis
Sakopti pakāpieni Baznīcas iela 32, Kuldīga Iedzīvotāju grupa “Čaklās rokas”, Kuldīga Ludmila Zaharcova
Melnās kolkas labiekārtošana Iedzīvotāju grupa “Melnā kolka”, Kuldīga Ilmārs Beiers
Pludmales labiekārtošana pie Ventas Biedrība “Dabas spēka aģentūra” Endijs Bušmanis