2017.g. projekti

 Pašvaldību Projekti Finanses, EUR
skaits pieteikti realizēti atbalsts līdzfinansējums
Kurzeme 6 120 71 38 399 5 370
Latgale 5 92 64 37 585 15 408
Rīgas PR 8 251 141 208 267 35 087
Vidzeme 13 174 141 169 563 105 069
Zemgale 9 163 111 88 013 31 714
kopā 41 800 528 541 827 192 648